Изграждане на вътрешни за предприятието системи за събиране на просрочени вземания

“Ти Би Пи Консулт” ООД е бързоразвиваща се българска компания специализирана в управлението и събирането на просрочени вземания. Компанията стартира своята дейност като консултантско дружество занимаващо се с изграждането на вътрешни за предприятията системи за събиране на просрочени вземания. Това е процес свързан с:

  • оценка на дългът, който има да събера предприятието натрупан в следствие на предоставени стоки и услуги на свои клиенти;
  • оценка на работните процеси занимаващи се пряко със събирането на просрочените вземания;
  • изготвяне на предложение за промяна на работните процеси;
  • изготвяне на подробна методика за работа на отделите в компанията на клиента;
  • обучение на персонала на клиента;
  • внедряване на нови технологии.

Дружеството осъществява дейност по създаването на вътрешни системи за събиране на вземания в редица компании със значим обществен характер.