Управление на вземания от името на трети страни

Ти Би Пи предлага на своите клиенти и услуги свързани със събиране на просрочени вземания, чрез извънсъдебни и съдебни действия от името на кредитора:


Извънсъдебни действия

 • Провеждане на изходящи и входящи телефонни обаждания
  “Ти Би Пи Консулт” ООД управлява портфейли от просрочени вземания на клиенти от своя офис. Отдел Телефонен Център е оборудван със самостоятелна телефонна централа, която позволява едновременното провеждане на над 250 входящи и изходящи обаждания.
 • Изпращане на напомнителни и уведомителни писма
 • Посещение на адрес и лични преговори с длъжника
  Събирането на просрочени вземания чрез личен контакт с длъжника се осъществява от служители в отдел Посещение на адрес (Field Collection), чрез които Дружеството осигурява цялостно покритие на територията на страната.
  Възможността за издирването на длъжниците от отдел Посещение на адрес допълнително спомага за повишаване нивата на събираемост.
 • Лични срещи и преговори с длъжник

Съдебно събиране на вземания

В случаите в които е невъзможно извънсъдебно уреждане на задължението, дружеството предлага консултации на клиента и съдействие за комплектоване на необходимите документи за предприемане на съдебни действия, като снабдяването с изпълнителен лист, водене на искови и изпълнителни производства и други.Ползи за клиента при събиране на просрочени вземания по възлагане чрез извънсъдебни и съдебни действия

 • Освобождаване на човешки ресурс на клиента-кредитор и създаване на по-добри условия да се фокусира върху основния си бизнес;
 • Повишаване на финансовата дисциплина на клиентите-длъжници;
 • Повишаване на събираемостта на вземанията, чрез своевременни действия на професионалисти;
 • Повишаване на възможностите на кредитора да обслужва собствените си задължения;
 • Минимизиране на разходите за събирането на вземанията;
 • Повишаване на финасовите резултати на клиента-кредитор.