Отговорности

Ти Би Пи Консулт е регистрирано по Закона за защита на личните данни. Дружеството носи отговорност за действията на неговите представители и по никакъв начин не ангажира възложителя.


Ти Би Пи Консулт извършва сериозен контрол над своите служители по опазване на фирмената тайна и личните данни, както по отношение на възложителя, така и по отношение на задължените лица.


Ние отделяме голямо внимание на запазването на добрата репутация на клиента, както при събиране на вземания по временно възложени случаи, така и при случаи на изкупуване на вземания. Водим се от желанието за дълготрайно сътрудничество, което е ползотворно и за двете страни.