Десислава Макулова

Консултант


Образование

Университет за Национално и Световно стопанство
Магистър Управление на международни проекти 2006
Университет за Национално и Световно стопанство
Бакалавър Стопанско управление 2004


Кариера

2013 - до сега, Консултант в „Ти Би Пи Консулт” ООД
2012 – 2013, Оперативен директор в специализирано дружество за управление и изкупуване на вземания „Мост Финанс Мениджмънт”АД
2011 – 2012, Ръководител Телефонен център в „Мост Финанс Мениджмънт”АД
2007 – 2010, Ръководител хотелско домакинство – хотел „Хилтън София”


Квалификации

2007 - Завършен курс внедряване на ISO 9001:2008; 22000:2005
2007 - Завършен курс прилагане на НАССР
2001 – Удостоверение за работа с MS OFFICE, DOS, WINDOWS


Членство

2001 – Ротари клуб


Езици

Английски език


Контакти

d.hristova@tbpconsult.com