Партньори

“Топлофикация София” ЕАД

— изграждане на вътрешни за предприятието системи

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Пловдив

— изграждане на вътрешни за предприятието системи
— управление на вземанията

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Стара Загора

— изграждане на вътрешни за предприятието системи
— управление на вземанията

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Добрич

— изграждане на вътрешни за предприятието системи
— управление на вземанията

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Кърджали

— изграждане на вътрешни за предприятието системи

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Пазарджик

— изграждане на вътрешни за предприятието системи

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Дупница

— управление на вземанията

Община Никопол - Месни данъци и такси

— управление на вземанията


Тера Комюникейшънс АД - в това число обслужване на промоции на:

Milka, SHELL, DANONE, Морени вафли, Нова Бразилия, EMEKA, Suchard, Savoy водка, Lays чипсове, Creme Ole, Карнобатска ракия, DUREX, Тодорофф вина, Матраци Блян, Жарава кайма, Есберитокс, Биг Бенг, Барни, Pufies